Niet bijzonder, wel bijzonder uniek.

Diensten

Een problematische schuldensituatie is een zware last. Het oplossen hiervan kost veel tijd en energie. Draad voor Schuldsaneringen biedt hulp bij schulden. Wij zijn erop gericht om u te ontzorgen. Wij hebben hierin jarenlange ervaring. Als werkgever voor uw werknemer of als bewindvoerder of maatschappelijk hulpverlener voor uw cliënt. Door onze hulp in te schakelen doorbreekt u de vicieuze cirkel en kunt u de draad weer oppakken.

Met inachtneming van de Gedragscode Schuldhulpverlening van de NVVK stellen wij vast of er sprake is van een problematische schuldensituatie. Wij geven direct advies met concrete oplossingen gericht op de persoonlijke omstandigheden. Wij begeleiden uw cliënten naar een minnelijke dan wel wettelijke schuldsanering. In geval van een dreigende situatie, bijvoorbeeld een woningontruiming, water- en energieafsluiting of executieverkoop, hebben onze mensen de kennis om zulke situaties te voorkomen. Alles voor een betere toekomst door middel van een schone lei.

Neem contact op

Neem contact op