Met onze schuldhulpverlening kan jij blijven ondernemen!

Schuldhulpverlening voor ondernemer

Ben je ondernemer en heb je schulden? Samen kijken we naar een passende regeling voor de schuldenlast, zodat jouw onderneming kan blijven voortbestaan. Dat is ons doel. We doen dit op basis van door de overheid erkende richtlijnen voor ondernemers die verder willen met hun bedrijf.

Geen deurwaarders meer

Schulden zijn een zware last. De omgang met deurwaarders en incassobureaus kost veel tijd en energie. Vaak is het moeilijk om redelijke afspraken te maken. Wij nemen deze taak dan ook graag op ons. Op die manier kan jij je concentreren op jouw bedrijf en het verbeteren van jouw financiële situatie.

Faillissement niet nodig

Als kleine ondernemer is het vaak lastig om de juiste keuzes te maken als er financiële problemen zijn. Vaak wordt gedacht dat alleen een faillissement nog uitkomst biedt. In de praktijk blijkt dit meestal niet nodig. Juist voor kleinere ondernemers zijn er voldoende andere mogelijkheden om de onderneming te redden en van de schulden af te komen. Hoe we dat doen?

Bedrijf voortzetten?

Wij beoordelen eerst met of zonder jou de schulden en of de toekomstperspectieven van jouw bedrijf goed zijn. Jij moet immers een boterham met jouw bedrijf kunnen verdienen. Als jouw bedrijf levensvatbaar is, gaan we samen een financieel plan maken voor een totale regeling van de schuldenlast, waarbij het bedrijf wordt voortgezet. Voor de verschillende schuldeisers kunnen afzonderlijke afspraken worden gemaakt. Denk aan volledige betaling van noodzakelijke diensten (huur, loon, leasecontracten) of afkoop van andere schulden. Dit plan, inclusief een uitgewerkt schuldenpakket, wordt voorgelegd aan alle schuldeisers. Je kunt dan het bedrag ontvangen via een bedrijfssaneringskrediet (van de gemeente) of via een spaarkrediet (36 maanden sparen uit de overwinst).

De plannen worden, volgens een goedgekeurd schuldenproces, vastgesteld in het kader van schuldhulpverlening voor ondernemers. Om die reden kan een dergelijk plan ook worden afgedwongen via een spoedprocedure bij de rechtbank.

Bedrijf beëindigen?

Als het om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt om jouw bedrijf voort te zetten, dan zijn er mogelijkheden om jouw bedrijf (zonder faillissement) op een goede manier te beëindigen. Dit kan door de schuldeisers een voorstel tegen finale kwijting of een zogenoemde ‘minnelijke schuldenregeling’ aan te bieden. Bij een voorstel tegen finale kwijting wordt een bedrag ineens aangeboden. Bij een minnelijke regeling reserveer je drie jaar lang een deel van jouw inkomen voor de schuldeisers. Als de schuldeisers akkoord gaan met het voorstel, dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden. Voor alle duidelijkheid: je hebt geen verplicht budgetbeheer en weekgeld. Jij blijft jouw eigen inkomsten beheren.

Bedrijf al beëindigd?

Heb je jouw bedrijf al beëindigd, maar blijven de schuldeisers jou achtervolgen? Ook dan zijn er mogelijkheden om via een ‘minnelijk traject’ de schulden op te lossen. Wij maken samen met jou een berekening van wat je kunt betalen aan je schuldeisers. Vervolgens gaan we in gesprek met de schuldeisers, bieden wij het voorstel aan en onderhandelen we tot een akkoord. Ook hier geldt, dat jij geen verplicht budgetbeheer en weekgeld hebt. Jij blijft jouw eigen inkomsten beheren.

Faillissement al aangevraagd?

Ook wanneer het faillissement al is aangevraagd, kunnen er nog mogelijkheden zijn om tot een akkoord met de schuldeisers te komen. Neem daarom direct contact met ons op.

Neem contact op

Neem contact op