Met onze schuldhulp pakt jouw werknemer de draad weer op!

Schuldhulp voor jouw medewerker of cliënt

Heeft een medewerker of een cliënt schulden? Een problematische schuldensituatie is een zware last. Het oplossen hiervan kost veel tijd en energie. Mensen met problematische schulden hebben vaak veel maatschappelijke problemen. Ook op het werk is de schuldenlast merkbaar. Mensen zijn minder gemotiveerd, kunnen zich slechter concentreren en zijn vaker ziek.

Draad voor Schuldsaneringen biedt hulp bij schulden. Wij richten ons op het ontzorgen van jouw cliënten of medewerkers. Daarnaast ondersteunen wij jou als werkgever voor jouw medewerker of als bewindvoerder of maatschappelijk hulpverlener voor jouw cliënt. Door onze hulp in te schakelen, doorbreek je de vicieuze cirkel en kan jouw medewerker of cliënt de draad weer oppakken.

Werkgever

Schulden bij medewerkers komt vaker voor dan we denken. 62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Een werkgever is al snel dertienduizend euro per jaar kwijt aan een medewerker met financiële problemen, die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Dit blijkt uit het Nibud-rapport ‘Personeel met schulden‘. Als een van jouw medewerkers zijn persoonlijke financiële verplichtingen niet nakomt, dan kan beslag worden gelegd op zijn inkomen. Dit wordt ook wel loonbeslag genoemd. Jij bent als werkgever dan verplicht om een deel van het inkomen van jouw medewerker over te maken naar de deurwaarder. Wij bespreken graag met jou wat jij kunt doen om schulden op de werkvloer te signaleren en aan te pakken.

Bewindvoerder of maatschappelijk hulpverlener

Als bewindvoerder of maatschappelijk hulpverlener zal je regelmatig tegen situaties aanlopen, waarbij jouw cliënt een problematische schuldenlast blijkt te hebben. Dit belemmert de verdere begeleiding. Wij helpen jouw cliënt de schuldenlast op te lossen. Uiteraard betrekken wij jou in dit traject, zodat wij gezamenlijk jouw cliënt weer een gezonde, stabiele financiële toekomst kunnen bieden.

Deurwaarders

De omgang met deurwaarders en incassobureaus kost veel tijd en energie. Het eerste wat wij doen is deze taak op ons nemen. Wij inventariseren de schulden en leggen contact met de schuldeisers. Daarmee creëren wij rust en kan jouw medewerker of cliënt zich weer focussen op het werk en het verbeteren van de financiële situatie.

Oplossingsgerichte schuldhulp

Met inachtneming van de Gedragscode Schuldhulpverlening van de NVVK stellen wij vast of er sprake is van een problematische schuldensituatie. Wij begeleiden jouw medewerker of cliënt naar een minnelijke dan wel wettelijke schuldsanering (Wsnp). Jouw medewerker of cliënt krijgt direct advies met concrete oplossingen. Deze oplossingen zijn gericht op de persoonlijke omstandigheden. In geval van een dreigende situatie, bijvoorbeeld een woningontruiming, water- en energieafsluiting of executieverkoop, hebben onze mensen de kennis om deze situaties te voorkomen. Iedereen verdient een tweede kans!

Kosten schuldhulp

Veelal kunnen wij jouw medewerker of cliënt op basis van gefinancierde rechtshulp bijstaan. Hij of zij is dan slechts een beperkte eigen bijdrage verschuldigd. In andere gevallen maken wij een passende prijsafspraak. Uiteraard verliezen wij daarbij het oplossen van de schulden niet uit het oog.

Neem contact op

Neem contact op