Onze schuldhulp is er ook voor jou!

Schuldhulp

Soms is een schuldenlast zo hoog opgelopen dat je deze zelf niet meer kunt oplossen. Ons doel is het treffen van een passende regeling voor deze problematische schuldenlast. Dit doen we niet alleen voor privéschulden maar ook als je als ondernemer schulden hebt. Volgens ons stappenplan kijken we naar een passende aanpak om jouw schulden op te lossen.

Geen deurwaarders meer

Schulden zijn een zware last. De omgang met deurwaarders en incassobureaus kost veel tijd en energie. Het eerste wat wij doen, is deze taak op ons nemen. Op die manier kan jij je concentreren op het verbeteren van jouw financiële situatie.

Schuldhulp met spoed

Het zou kunnen dat we snel moeten handelen, omdat:

  • je bent gedagvaard.
  • er beslag is gelegd.
  • huisuitzetting dreigt.
  • jouw faillissement al is aangevraagd.
  • je voor de rechtbank moet verschijnen.

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op!

Faillissement of Wsnp

Veel mensen met problematische schulden denken dat een faillissement of Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) de enige oplossing is. Dit is niet het geval. Meestal blijkt een betalingsregeling of een dwangakkoord een veel betere oplossing te zijn.

Betalingsregeling

Bij een betalingsregeling berekenen wij het bedrag dat jij maandelijks kunt betalen om de schulden af te lossen. Daarbij houden wij rekening met het bedrag, dat je volgens de geldende normen nodig hebt om van te leven. Op basis van jouw aflossingscapaciteit proberen we een betalingsregeling met jouw schuldeisers te treffen. De aflossingsperiode is maximaal drie jaar.

Dwangakkoord

Niet alle schuldeisers willen altijd meewerken aan de schuldregeling. Zelfs als andere schuldeisers wel akkoord gaan met de regeling. In veel gevallen is het mogelijk om de rechter te vragen de weigerende schuldeisers te dwingen om toch akkoord te gaan. Dit heet een dwangakkoord.

Verzoek toelating tot Wsnp

Indien het niet lukt om een regeling te treffen, bekijken we de mogelijkheid van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen). Hiervoor dienen wij een verzoek in bij de rechtbank. Een Wsnp-traject duurt minimaal drie jaar.

Bij toelating tot het Wsnp-traject wijst de rechter een bewindvoerder en een rechter-commissaris aan. Jouw bewindvoerder stelt de schuldeisers op de hoogte van jouw toelating tot de Wsnp, bekijkt alle schulden, controleert jouw inkomsten en berekent het ‘vrij te laten bedrag’. Het ‘vrij te laten bedrag’ is een deel van jouw inkomen dat je per maand krijgt om van te leven. Met de rest van het inkomen los je jouw schulden af.

Je hebt een inspanningsverplichting om zo veel mogelijk te verdienen en de lasten zo laag mogelijk te houden. Op deze manier kan jij jouw schulden zo goed mogelijk aflossen. De bewindvoerder controleert jouw inspanningsverplichting. Als jij je aan jouw verplichtingen houdt, ben je na drie jaar (of eerder als alle schulden zijn afgelost) klaar en krijg je een schone lei.

Neem voor vragen gerust contact met ons op. Wij beantwoorden jouw vragen graag.

Neem contact op

Neem contact op